Ole Christensen


Forskningsinteresser: Statistiske modeller til avlsværdi-vurdering. Tidligere har jeg arbejdet med geostatistik, MCMC-metoder, substitutionsmodeller for genomiske data og QTL-studier.Post-adresse:
Ole F. Christensen
Aarhus Universitet
Center for Kvantitativ Genetik og Genomstudier
Inst. for Molekylærbiologi og Genetik
Forskningscenter Foulum
Blichers Allé 20, Postboks 50
8830 Tjele

E-post: OleF.Christensen"hos"mbg.au.dk
(af hensyn til uønsket post: erstat "hos" med @)


Tel. 87 15 80 29Publikationer.
Software.


Danske bogstaver : æÆøØåÅ

Sidst rettet : 14. oktober 2015.